fbpx

Most popular

Đánh giá: Bowmore Gold Reef (1L)

Trước khi Macallan "đánh chiếm" thị trường Việt Nam, single malt whisky còn là thứ gì đó khá mơ hồ. Một số rất ít...