fbpx

Most popular

Đến Bar để làm ba thứ: Để uống, để vui, để...

Người ta đến Bar để làm ba thứ: Để uống, để vui và để buồn. Tôi vẫn hay rủ bạn bè, anh em chí...