Term & Condition

Quy định về thành viên

1. Khi tham gia và sử dụng The Gentlemen Club dưới bất kỳ hình thức nào, thành viên cần đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ bản điều khoản sử dụng này.

2. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, cơ sở vật chất, dữ liệu, hoạt động bình thường,… của The Gentlemen Club dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng… trong thông tin thành viên.

4. Không sử dụng nội dung của The Gentlemen Club cho các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Tự chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đăng tải trên The Gentlemen Club.

Quy định về bài viết

1. Không đăng tải các nội dung, thông tin vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.

2. Không đăng tải các nội dung, thông tin anh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân/tổ chức dù bằng hình thức gián tiếp hay trực tiếp.

3. Không đăng tải các nội dung, thông tin đời tư/bí mật nội bộ của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp.

4. Không đăng tải các nội dung, thông tin gây mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, vùng miền,…

5. Không đăng tải các nội dung, thông tin tuyên truyền, kích động các hành vi bạo lực, phạm pháp, tệ nạn,…

6. Không đăng tải các nội dung, thông tin vu khống, vô căn cứ, xuyên tạc,…

Quy định về sở hữu trí tuệ

1. The Gentlemen Club có toàn quyền sử dụng các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên The Gentlemen Club, bao gồm Website, Fanpage, Facebook Group, Instagram, Youtube.

2. The Gentlemen Club có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên The Gentlemen Club mà không cần thông báo trước.

3. Các nội dung do The Gentlemen Club sản xuất hoặc do thành viên The Gentlemen Club đăng tải chỉ được phép đăng lại tại nơi khác nếu ghi rõ và đầy đủ tên tác giả, nguồn TheGentlemenClub.vn và dẫn liên kết về bài viết gốc. The Gentlemen Club có quyền yêu cầu các bên gỡ bỏ các nội dung này.

4. Mọi vấn đề về sở hữu trí tuệ, xin liên lạc qua địa chỉ email thegentlemenclub.insta@gmail.com

Trách nhiệm và quyền hạn

1. The Gentlemen Club có quyền can thiệp vào bài viết do thành viên gửi lên (sửa, xóa,…) mà không cần thông báo trước.

2. The Gentlemen Club có quyền can thiệp vào thông tin tài khoản (sửa, xóa,…) nếu thành viên vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.

3. The Gentlemen Club lưu một số thông tin của thành viên do Facebook cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, nơi chốn,…). The Gentlemen Club cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

4. The Gentlemen Club không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng thông tin chưa được xác thực trong bài viết của thành viên.

5. The Gentlemen Club không chịu trách nhiệm về các tổn hại (mất dữ liệu, nhiễm virus,…) trong quá trình sử dụng Internet truy cập trang web.

6. Trong quá trình phát triển, điều khoản sử dụng có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế. The Gentlemen Club không có trách nhiệm thông báo về các thay đổi này.